لوله بازکنی بلوار میرداماد

لوله بازکنی بلوار میرداماد

بوی نامطبوع فاضلاب سلامتی کودکان و سالمندان را خیلی بیشتر تهدید می کند : گاز سولفید هیدروژن یا گازهای پساب موادی بسیار سمی هستند که از تجزیه مواد موجود در چاه پساب نشات می گیرند گازهای فاضلابی تاثیرات مزمن گسترده ای را دارا می باشد در غلظت های بسیار کم این گاز موجب امراضی مانند […]

لوله بازکنی آرژانتین

لوله بازکنی آرژانتین

در هنگامی که کشش آب به سختی و خیلی به کندی می شود با پمپ کردن ساده به طریق زیر می توانیم لوله را باز کرد : ۱-انجام کار به این روش است که آب را در ابتدا در کاسه توالت و یا کفشویی بازی کنیم و بعد از آن پمپ را با فشار در […]

لوله بازکنی ولنجک

لوله بازکنی ولنجک

گرانسداد ولنجک به خاطر وجود آشغال خارجی یا سخت شدن لجن باید لوله را به وسیله هوا باز کنیم این ابزار مخزنی دارد که با تلمبه زدن هوا ، هوا را درون آن فشرده می کنیم و عقربه با حرکت روی صفحه مدرج مقدار فشار هوا را نشان می دهد . با نگهداری کامل خروجی […]

لوله بازکنی نیاوران

لوله بازکنی نیاوران

درمواقعی نیاز به یک لوله بازکنی داشته باشیم مناسب ترین روش چه هست ؟در مواردی که نیاز به لوله بازکنی داریم بایستی با تامکا تماس بگیرید دارا بودن مراکز لوله بازکنی در سراسر خدمات لوله بازکنی را در کمترین زمان ارایه می دهد از این رو در زمانی که احتیاج به لوله بازکنی دارند می […]